تسویه اوراق سلف سنگ آهن و پی.وی.سی در بورس کالا

تسویه اوراق سلف سنگ آهن و پی.وی.سی در بورس کالا
اوراق سلف سنگ آهن دانه بندی که پارسال با هدف تامین مالی شرکت چادرملو در بورس کالا منتشر شده بود، با سود 28 درصدی سرمایه گذاران) تسویه شد.

تسویه اوراق سلف سنگ آهن و پی.وی.سی در بورس کالا