برندگان و بازندگان توافق اخیر اوپک

برندگان و بازندگان توافق اخیر اوپک
شانا به نقل از بلومبرگ نوشت: در پی توافق اوپک برای محدود کردن تولید نفت، برخی کشورها، شرکت‎ها یا نهادها بیشترین نفع را از آن می برند و برخی بیشترین زیان را از آن متحمل خواهند شد.

برندگان و بازندگان توافق اخیر اوپک