این حادثه با فرهنگ مردم به حماسه کشانده شده است

این حادثه با فرهنگ مردم به حماسه کشانده شده است

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

کارگردان فیلم کربلا، جغرافیای یک تاریخ که به حرکت امام حسین(ع) از ابتدا تا شهادت و چگونگی تبدیل شدن آن به اسطوره و حماسه می پردازد، درباره ی فیلمش گفت: ما از رفتاری که فرهنگ ها با خود واقعه در تعریف تاریخی آن کرده اند …

این حادثه با فرهنگ مردم به حماسه کشانده شده است