انسداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در دو روستای شهرستان دیواندره

انسداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در دو روستای شهرستان دیواندره
سرپرست اداره منابع آب شهرستان دیواندره گفت: 10 حلقه چاه غیرمجاز در دو روستای باش قشلاق و پاپاله از توابع شهرستان دیواندره مسدود گردید.

انسداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در دو روستای شهرستان دیواندره