انتقاد رحیم‌پور ازغدی از کسانیکه به قدرت تفکر غربی را گرفته‌اند: این افراد جاسوس نیستند اما….

انتقاد رحیم‌پور ازغدی از کسانیکه به قدرت تفکر غربی را گرفته‌اند: این افراد جاسوس نیستند اما….
ایسنا نوشت:یک استاد دانشگاه تاکید کرد که وقتی جبهه استکبار جهانی عمل می‌کند جبهه ضد استکبار هم باید جهانی عمل کندو با اهداف و از نقاطی که آن‌ها اقدام می‌کنند علیه‌شان اقدام کرد.

انتقاد رحیم‌پور ازغدی از کسانیکه به قدرت تفکر غربی را گرفته‌اند: این افراد جاسوس نیستند اما….