افسرسابق اداره آگاهی به اتهام قتل یک افغانی محاکمه شد/متهم به دلایل جنایت اعتراف نکرد

افسرسابق اداره آگاهی به اتهام قتل یک افغانی محاکمه شد/متهم به دلایل جنایت اعتراف نکرد
ایران نوشت: افسر سابق پلیس آگاهی تهران که در جریان جدال مرگبار، پسر دستفروش افغان را کشته است صبح دیروز به اتهام قتل عمد درشعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه شد.

افسرسابق اداره آگاهی به اتهام قتل یک افغانی محاکمه شد/متهم به دلایل جنایت اعتراف نکرد

دانلود برنامه ایمو