اسرار سکوت مقامات فرانسوی در مقابل جنایات برخی کشورهای عربی

اسرار سکوت مقامات فرانسوی در مقابل جنایات برخی کشورهای عربی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

قراردادهای نظامی فرانسه، عربستان سعودی و قطر، مقامات الیزه را مجبور کرده است چشمان خود را بر روی برخی از اقدامات (غیرانسانی) این کشورها ببندند.

اسرار سکوت مقامات فرانسوی در مقابل جنایات برخی کشورهای عربی