استقبال ازکشت محصولات کم آب پذیر در تایباد

استقبال ازکشت محصولات کم آب پذیر در تایباد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

با توجه به کمبود منابع آبی و افت ذخایر سفره های زیر زمینی در شهرستان تایباد، کشاورزان این منطقه استقبال خوبی از کشت محصولات کم آب پذیر و تولید محصولات گلخانه ای داشته اند.

استقبال ازکشت محصولات کم آب پذیر در تایباد