استاندار زنجان از صداوسیمای مرکز زنجان بازدید کرد.

استاندار زنجان از صداوسیمای مرکز زنجان بازدید کرد.

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

دانلود دانلود

استاندار زنجان از صداوسیمای مرکز زنجان بازدید کرد.