از کلانتری که تصویرگر بود تا کتابی که جان گرفت/ یک هفته با تصویرگران

از کلانتری که تصویرگر بود تا کتابی که جان گرفت/ یک هفته با تصویرگران
همزمان با دهمین دوره برگزاری «هفته تصویرگری»، تمام فضای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران میزبان آثار تصویرگران ایرانی و خارجی شد.

از کلانتری که تصویرگر بود تا کتابی که جان گرفت/ یک هفته با تصویرگران