آموزه‌های اخلاقی شعر «سایه» از زبان آیت الله محقق داماد

آموزه‌های اخلاقی شعر «سایه» از زبان آیت الله محقق داماد
آیت‌الله دکتر‌سید‌مصطفی‌محقق داماد در مراسم اهدای بیست‌وسومین جایزه تاریخی و ادبی محمود افشار به هوشنگ ابتهاج سخنانی ایراد کرد که متن کامل آن امروز در روزنامه اطلاعات منتشر شد که در ادامه می خوانید:

آموزه‌های اخلاقی شعر «سایه» از زبان آیت الله محقق داماد