آغاز طرح جمع آوری و ساماندهی متدکیان با هدف مبارزه با تکدی‎گری در سنندج

آغاز طرح جمع آوری و ساماندهی متدکیان با هدف مبارزه با تکدی‎گری در سنندج
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج، با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در سطح شهر معضل تکدی گری است، از آغاز طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان بصورت مستمر در سطح شهر سنندج خبر داد.

آغاز طرح جمع آوری و ساماندهی متدکیان با هدف مبارزه با تکدی‎گری در سنندج